Feng Shui – et stort og spændende univers

Feng Shui – et stort og spændende univers

Feng Shui – et stort og spændende univers

I januar 2017 afsluttede jeg min uddannelse som Lotus Feng Shui konsulent på Akademi for Lotus Feng Shui. 

Ikke i min vildeste fantasi havde jeg forestillet mig, hvor stort og spændende et univers jeg skulle til at bevæge mig ind i, da jeg startede på uddannelsen. Jeg havde læst rigtigt meget om Feng Shui og leget en del med det i mit eget hjem, men fandt hurtigt ud af, at det jeg kunne læse mig til, kun var en brøkdel af, hvad Feng Shui egentligt er og handler om.

Jo mere man begynder at studere, jo mere finder man ud af, hvor bredt Feng Shui rækker. Det er en kæmpe filosofi, som er knyttet sammen med boligindretning, personlig psykologi, farver, Yin og Yang, Loven om tiltrækning og NI KI astrologi. Herudover kan man arbejde med hvilke kompasretninger, der er gode for en at arbejde i, opholde sig i og sove i, i forhold til den person man er.  

undervisning Annette og Julie     Annette farveopgave 2

Man kan arbejde med Business Feng Shui og hjælpe med relevant placering af virksomhedens forskellige afdelinger i forhold til afdelingernes funktion. Og man kan hjælpe til med at skabe bedre arbejdsforhold for medarbejderne, således at rummene skaber den energi, der er brug for i forhold til de forskellige arbejdsområder.

Altså kan man udvikle sin helt unikke Feng Shui stil, der holder fokus på det, der interesser en mest.

Jeg er uddannet spirituel psykoterapeut og coach, og er også clairvoyant, så indfaldsvinklen med den personlige udvikling er mit stærkeste fokus i forhold til Feng Shui. Jeg har også en stor passion for boligindretning, så ved at blive Feng Shuikonsulent, kan jeg pludselig bruge flere facetter af mig selv, når jeg arbejder med mennesker. 

Blog foto

Lotus Feng Shui Konsulent Annette Løvenhardt.

Jeg kan ikke beskrive, hvad det har givet mig at gå på uddannelsen, for det har været en rejse, ind i det personlige, som slet ikke er færdig endnu. Færdig, bliver man jo aldrig, men den glæde og det fornyede livsindhold det har givet mig, har påvirket mit liv meget.

Da jeg startede på uddannelsen, var jeg nede med stress, men jeg havde alligevel brug for at komme videre, så da jeg så, man kunne komme på en introdag, hvor man kunne snuse til uddannelsen, hoppede jeg med på den – og fik også min veninde med, da vi begge havde stor interesse for Feng Shui.

Vi blev enige om, at var vi tændte efter introdagen, ville vi starte på uddannelsen, og ja, det var vi, så i dag er vi begge Feng Shui konsulenter. 

Jeg var meget spændt på, om jeg kunne klare uddannelsen, for min hjerne havde det med at brænde sammen, men Karins forståelse og rummelighed overfor min situation, gjorde at jeg under hele forløbet følte mig favnet og mødt, således at jeg ingen problemer havde med at sige fra, når jeg havde brug for en pause.

Under hele uddannelsen har der været skabt et fantastisk rum for os alle, og vi har alle glædet os til hver weekend, vi skulle være sammen og have nyt input fra Karin. Vi havde en fantastisk gruppe, hvor vi alle bød ind med det vi havde med hjemmefra, for der var både tid og rum til, vi kunne hygge og samtidig have fokus på fagligheden.

Gruppebillede 1

På billedet ses fra venstre Lotus Feng Shui konsulenterne Hanne Mie Kjærgaard, Janne Duus Enslev, Julie Thit Kjærsvold, Irene Christiansen og Annette Løvenhardt.

Der var gruppearbejde, hvor vi var ude i forskellige hjem og lave Feng Shui, og vi havde også et antal hjemmebesøg, hvor vi hver især var ude og arbejde hos en privat person. Opgaverne har været meget givende og lærerige, for det er først, når man står i situationen og skal rådgive et andet menneske, at man ser, hvor meget vi har lært, og hvor stor en forskel Feng Shui kan bringe ind i et andet menneskes liv. At se den forandring der sker, både i hjemmet og på det personlige plan hos den man arbejder sammen med, er så givende for os konsulenter, fordi vi kan se, hvordan Feng Shui og bare små forandringer, kan skabe store forandringer på mange livsområder. 

holdet på feng shui konsultation     billede til blogindlæg

Holdet på fælles Feng Shui Konsultation og i gang med en samtale med leder af Hvidehus Peter Frandsen, der fortæller om husets historie. Opgaven lød på at indrette receptionen, der ikke blev brugt ret meget.

Under uddannelsen kommer man også selv på en personlig rejse, for man begynder jo at kigge på ens eget hjem og begynder at blive meget mere bevidst, om hvilke livsområder der trænger til at blive sat fokus på.

Hos mig blev der ryddet ud i ting og flyttet rundt, og selvom jeg igennem mange år har arbejdet med mig selv, oplevede jeg, som jeg gik der og ordnede, at der blev bevidstgjort nogle temaer for mig, som jeg skulle arbejde mere i dybden med.

På uddannelsen finder man ud af, at man bliver nødt til at holde fokus på få af Baguaens livsområder ad gangen og gå i dybden med dem for at skabe en reel forandring. Går man i gang i hele sit hjem og arbejder med alle Baguaens 9 livsområder på en gang, kommer der ikke til at ske så meget, fordi man så ikke kommer i dybden med de temaer, som skal forløses.

At arbejde med Feng Shui er en proces, men en rigtig skøn proces, hvor man hele tiden kan følge med i, hvor langt man er nået.

I gang med indretning     reception

På billedet til venstre ses Feng Shui Konsulenterne i gang med at indrette receptionsområdet på Hvidehus i Valby. Efter den nye indretning(billedet til højre) er receptionen blevet meget mere hyggelig og bliver nu brugt langt mere end før.

Så er du der, hvor du overvejer at blive Feng Shui konsulent og virkelig lære det i dybden, vil jeg varmt anbefale dig at gå i gang. Karin har Danmarks længste – og jeg er ikke i tvivl, mest omfattende Feng Shui uddannelse.  

Når du er færdig på uddannelsen, er jeg sikker på, du vil have det som mig – man kan ikke forestille sig, hvor stort og spændende et univers Feng Shui er, før man selv har studeret filosofien.

Og du vil vide, hvilken forskel du som konsulent, kan være med til at skabe hos dem, du hjælper, for der hvor du har været ude og lave prøvekonsultationer, kan du se, hvilken forandring det har skabt og givet for de mennesker, som du har øvet dig på.

Den glæde det kan give dig, er ubeskrivelig.

Kærlig hilsen

Annette Løvenhardt

 

Permalink

Recent Posts

Leave a comment

POST COMMENT