Hvad fordobler dit spejl – rod eller overflod

Hvad fordobler dit spejl – rod eller overflod

Hvad fordobler dit spejl – rod eller overflod

Spejle.

Blanke genstande som spejle, glas og krystaller er ting med reflekterende kvaliteter. De aktiverer energi ved at tiltrække eller forstærke lyset.

Spejles refleksionsevne øger energiniveauet de steder, hvor de anbringes. Ved at placere et spejl ved siden af et vindue, kan det reflektere lyset og herved bringe det ind i et mørkt rum.

De kan med fordel bruges til at trække en skøn udsigt udefra ind i et rum, for på den måde at trække naturen indendøre. De kan også med fordel bruges til at give liv i mørke hjørner og på lidt kedelige steder.
Spejle giver energien mulighed for at flyde i små, tætte rum. Store spejle anbragt i små og smalle rum giver rummet indtryk af at være bredere end det faktisk er. Tænk f.eks. på hvor klaustrofobisk du ville føle dig på det lille toilet i et fly, hvis ikke der var et spejl, der fik rummet til at virke større.

Billede fra marlena 3

Spejlet på billedet herover sidder i en lejlighed på Islandsbrygge. Det bruges til at trække lyset og udsigten fra stuevinduet ud i den mørke gang. På denne måde aktiverer det energien i den ellers lidt kedelige gang.

 

Brug spejle som Feng Shui løsninger på forskellige problemer.

Da spejle kan bruges til at reflekterer energi ind i et område, hvor energien er gået i stå, kan de med fordel bruges som Feng Shui løsninger på forskellige problemer. Derfor kaldes de også for Feng Shui aspiriner.

Prøv at eksperimentere lidt med spejle. Hvis du føler dig ensom og ikke har ret mange venner så prøv at placere et spejl i den sydlige del af dit hjem med henblik på at få sat gang i dit sociale liv, og se hvad der sker. Sæt evt. et billede op, der viser mennesker, der indgår i en social relation med hinanden f.eks. et billede af mennesker, der spiller musik sammen, danser sammen osv. Når du har sat billedet op så placer spejlet på en måde, så det fordobler billedet, der udstråler socialt liv.

Ønsker du at optimere dit held og få hjælp, lige når du har brug for det så prøv at placere et spejl, så det bringer mere sollys ind i den sydøstlige del af dit hjem, som er den del af dit hjem, der har med held og overflod at gøre.

På denne måde kan du med spejle aktivere det område af bagua, som du ønsker at give energi og opmærksomhed.

Prøv dig frem og vær ikke bange for at eksperimenterer. Du skal nok mærke det, hvis du får  aktiveret energien for meget, og så må du bare ændre det, du har lavet, igen.

Tegn på, at du har aktiveret energien for meget, kan være, at du bliver for aktiv, vi kalder det at blive for yang.

Når du bliver for yang, kan det give sig udslag i, at du bliver frustreret og vred. Er det tilfældet, må du fjerne nogle af spejlene igen. Sæt derfor kun et spejl op ad gangen. Mærk effekten inden du sætter næste spejl op, så du kan følge med i processen. Det lærer du mest af.

 

Hvad skal du undgå

Undgå at:

  • anbringe spejlet direkte overfor en dør (især hoveddøren er vigtig) eller et vindue, da det ellers vil reflekterer energien ud af dit hjem igen.

 

  • hænge spejle så de kommer til at spejle hinanden indbyrdes. Ved to spejle placeret overfor hinanden risikerer du, at energien bliver kastet frem og tilbage mellem dem, hvilket giver en frustreret stemning, der ikke er særlig befordrende.

 

  • fordoble rod med spejlet og vær i det hele taget opmærksom på, hvad du får fordoblet i spejlet, da du jo symbolsk får dobbelt så meget af det.

mad og spejle 2

På billedet herover bruges spejle på en positiv måde til at fordoble maden, et gammelt Feng Shui trick restauranterne bruger for at sælge mere. Billedet er fra Det Grønne Hjørne i Bruuns Galleri i Aarhus.

 

  • Undgå spejle i soveværelset for at få en rolig søvn. Hvis ikke det er muligt at undgå dem helt i soveværelset så hold antallet af dem nede på et minimum. I denne sammenhæng er små spejle bedre end store spejle, da de ikke aktiverer energien så kraftigt som store spejle gør.

 

  • Undgå spejle med skår og revner. Spejle skal være rene så spejlbilledet er rigtigt og ikke på nogen måde plettet eller forvrænget. Antikke spejle med skjolder af ælde er af samme grund heller ikke gode, fordi du ikke ser dit spejlbillede klart.

stald spejl

  • Undgå spejle, der skærer dig over. Et spejl, formet som et staldvindue, som her på billedet, kan være et stort problem, fordi du ser dig selv skåret over, når du kigger i det. Dette kan på lang sigt føre til sygdom eller depression.

 

  • Undgå at have spejle stående hist og pist op ad væggen, da de kan skabe kaos og forvirring i dit liv, pga. de aktiverer energien der, hvor de står. Hvis spejlet ikke er i brug så dæk det over eller lig det med bagsiden opad, så det ikke reflekterer lyset.

 

Følgende er et citat fra Karen Kingstons bog ” Bo Bedre med Feng Shui”:

”Hæng spejle således, at de spejler et billede helt, og ikke så folk der regelmæssigt kikker i spejlet får ansigtet beskåret.

og videre ”

”Hænger et spejl så det kun delvis spejler kroppen under ansigtet, kan dette føre til fysisk lidelse i den del af kroppen, der ikke kan ses i spejlet. Har du eksempelvis et spejl, hvor du tit får øje på dit eget spejlbillede, men kun fra livet og ned, så vil din krop føle sig afskåret i livhøjde, og dette kan skabe et problem her. De vigtigste skurke er høje spejle, som læner sig op mod væggen og påklædningsspejle i soveværelser.” (citat side 314).

De bedste spejle er efter min mening dem, hvor du ser dig selv klart og tydeligt og med god plads omkring kroppen og masser af plads over dit hoved som et symbol på, at du kan ekspandere opefter. God plads over dit hoved giver dig en følelse af, at du har plads til at vokse som menneske og ekspandere dine øvre muligheder.

Jeg håber, at du er blevet inspireret til at eksperimentere med spejle i dit hjem. God fornøjelse.

Med Kærlig Hilsen Karin

Nordisk Akademi for Lotus Feng Shui

Permalink

Recent Posts

Leave a comment

POST COMMENT